Velg kvalitet

Har du ansvaret for å bestemme gaver så har du sannsynligvis et dillemma også, med mindre du har fått klare instrukser av sjefen. Det handler om prisen på gavene, kontra kvaliteten på det du ønsker å gi bort. Det er flere ting man må ta i betrakning her. Om man gir bort noe som har lav pris så sparer man endel penger, men om produktet blir ødelagt etter kort tid så kan man også ende opp med å irritere mottageren, være deg seg en kunde eller en kollega. Og gjør man det så vil jo mottageren koble dårlig kvalitet med selskapet du jobber for. Og det er noe en absolutt vil unngå, da ender du bare opp med å gjøre alle misfornøyde.

Gir du derimot et gave som er av høyere kvalitet så får man gode assosiasjoner til selskapet som gjør at folk ønsker å returnere til dere av ulike grunner. Og det er jo det man ønsker å oppnå med gavene. Det er ikke det at man har lyst til å gi folk gratis saker, men det fungerer som en PR-øvelse hvor man ønsker å gjøre en selskap så populært som mulig. Så om folk får valget mellom ditt selskap eller et annet rivaliserende selskap så velger de ditt på grunn av de positive assosiasjonene de har.

Gi bort et produkt av høy kvalitet og du kommer til å se at folk kommer til å bli mer glad i selskapet ditt. Sannsynligvis så har dere råd til å bruke litt ekstra penger, når dere først ønsker å gi bort gaver, så du kommer bare til å tjene på det i stedet for å gjøre kunder irriterte eller misfornøyde. Dette sier vi ut i fra erfaring, fordi det kan være vanskelig å bestemme seg i begynnelsen når man ikke kan så mye om det.